SWEDISH BOARD, PRF

 

strack_bla.png


Hanna Tuvesson
President/Ordförande

Jenny Karlsson
Vice president/Vice ordförande

Göran Nilsson
Memnership/Medlemsansvarig

Jenny Molin
Treasurer/Kassör

Johanna Salberg
Networks/Nätverkssamordnare

Katrine Nygaard Baltzis
Member/Styrelseledamot

Andreas Lann
Secretary/Sekreterare

Andreas Glantz
Member/Styrelseledamot

Joffen Kleiven
IT and Social media/IT & sociala medier