SWEDISH BOARD, PRF

 

strack_bla.png


Hanna Tuvesson
President/Ordförande

Jenny Karlsson
Vice president/Vice ordförande

Göran Nilsson
Memnership/Medlemsansvarig

Katrine Nygaard Baltzis
Treasurer/Kassör

Johanna Salberg
Networks/Nätverkssamordnare

Ulrika Westerdahl
Member/Styrelseledamot

Jenny Molin
Secretary/Sekreterare

Andreas Glantz
Member/Styrelseledamot

Rebeccah Carlström
IT and Social media/IT & sociala medier